N6

[2017年2月 カープ関連 テレビ放送] RCCテレビ “RCCニュース6” で安仁…

[2017年2月 カープ選手 テレビ出演] RCCテレビ “RCCニュース6” で安仁…