PASPY

[2017年3月 カープ関連ニュース] 路面電車やバス事業を行う広島電鉄がことしもカープラッピング電車・バスの…

[2017年3月 カープ関連グッズ] 広島市内を走る路面電車でおなじみの広島電鉄とカープがコラボ。「広島東洋カ…