RCCニュース6

[2016年8月 カープ選手テレビ出演] RCCテレビ “RCCニュース6” でカープ…

[2016年8月 カープ選手ニュース] RCCテレビ “RCCニュース6” でケガによ…

[2016年8月 カープ関連 インタビュー] RCCテレビ “RCCニュース6” でカ…

[2016年7月 カープ選手インタビュー] RCCテレビ “RCCニュース6” で28…

[2016年7月 カープ選手ニュース] RCCテレビ “RCCニュース6” で26日 …