RCCニュース6

[2016年3月 カープ関連 テレビ放送] RCCテレビ “RCCニュース6” で3軍…

[2016年2月 カープ打撃コーチ談話] RCCテレビ “RCCニュース6” で対外試…