RCC News 6

[2017年7月 カープ関連 テレビ放送] RCCテレビ “RCCニュース6” で薮田…