RCC News 6

[2018年12月 カープ関連 テレビ放送] RCCテレビ “RCCニュース6” にカ…